Tijdvak 6 | Regenten en vorsten
 
(Advertentie)
(Advertentie)
Profiel
profile

Onderwijs in samenhang Andre Gilara


Contactformulier
(Advertentie)

C | VOC

Opgericht om onderlinge concurrentie van Nederlanders tegen te gaan en om geld te genereren

drijft handel in Zuid-Oost Azie (Nederlands-Indië)

C | Grachtengordel

Rijke Hollandse kooplieden hadden huizen aan de grachtengordel van Amsterdam.

C | Hugo de Groot

  • Ontsnapte in een boekenkist uit slot Loevestein
  • Tolerantie en vrijheid van meningsuiting
(Advertentie)

C | Buitenhuizen

Rijke kooplieden stichtten buitenplaatsen, met name langs de Utrechtse Vecht.

C | Statenbijbel

Vooral belangrijk omdat deze geschreven was in de landstaal, zodat protestanten  zelf de bijbel konden lezen.

C | Rembrandt

De belangrijkste vertegenwoordiger van de zeer bloeiende schilderkunst in de zeventiende eeuw.

C | Atlas Major van Blaeu

Gemaakt door de familie Blaeu in Amsterdam, is een illustratie van de toegenomen kennis van de wereld

(Advertentie)

C | Michiel de Ruyter

  • De beroemdste Nederlandse admiraal in de zeventiende eeuw
  • Onderscheidde zich vooral in de Engelse oorlogen

C | Christiaan Huygens

Wetenschapper, bestudeerde o.a. de val- en slingerbeweging

C | Spinoza

Geldt als de belangrijkste filosoof van Nederland

wees op het belang van vrijheid van meningsuiting

(Advertentie)
(Advertentie)

Regenten en Vorsten

 

1600-1700 (17e eeuw)

 

»De Gouden Eeuw

 

Regenten zijn rijke mensen die veel invloed hadden in het Bestuur.

In Engeland en Frankrijk hadden vorsten (koningen) veel macht.

 

Bron


  • Ontstaan van de wereldhandel (VOC)

 

  • Regenten, stadhouders en rijke kooplieden regeren

 

  • De Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden ontstaat

 

  • Door de statenbijbel konden protestanten zelf de bijbel lezen

 

C | De Republiek

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden had een andere staatsvorm dan de omringende landen (gewesten, stadhouder, raadpensionaris)